Yêu cầu công việc: Giám sát, nhắc nhở NVBH trong việc thực hiện giờ giấc, nội quy, quy trình, quy định của Khối BL Giám sát việc trưng bầy hàng hóa tại các cửa hàng đảm bảo sạch, đẹp Không để thiếu hàng bầy trên kệ hay thiếu hàng tại cửa hàng đặc biệt ngày

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Quản trị kênh GT Toàn quốc 1.Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện KH bán hàng theo tuần, tháng, quý, năm cho toàn bộ khu vực thị trường Miền Bắc dựa trên kế hoạch kinh doanh của Công ty và target được giao cho phòng Kinh doanh Miền bắc.

Tagged under:

Nhân viên thiết kế (Designer)

Mô tả Công việc: Chịu trách nhiệm các công việc liên quan công việc thiết kế sản phẩm của Công ty. Phối hợp với bộ phận Marketing thiết kế các ấn phẩm thương hiệu như tờ rơi, brochure cho sản phẩm. Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện như backdrop, standee, banner, flash

Cửa hàng trưởng gia dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Điều hành các hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng 2. Chịu trách nhiệm về doanh số, tình hình hoạt động, chất lượng dịch vụ khách hàng 3. Quản lý nhân sự tại cửa hàng 4. Kết hợp với phòng HCNS trong công tác tuyển dụng

TOP