MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực tiếp phụ trách địa bàn các tỉnh miền Trung hoặc Tây Bắc Căn cứ theo mục tiêu từng giai đoạn lập kế hoạch thực hiện, phân công tác chi tiêu bán hàng và giám sát thực hiện của từng Đại lý Có trách nhiệm với Kế toán thu hồi công

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm quản lý và hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Quản lý chi phí bán hàng tốt để đạt doanh số đề ra Chịu trách nhiệm an toàn về tài sản cho tất cả nhân viên, khách hàng tại cửa hàng Đảm bảo sắp xếp hợp lý về

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Điều hành các hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng Chịu trách nhiệm về doanh số, tình hình hoạt động, chất lượng dịch vụ khách hàng Quản lý nhân sự tại cửa hàng Kết hợp với phòng HCNS trong công tác tuyển dụng & đào tạo nhân viên Xây dựng, phát

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phân tích thị trường/insight khách hàng trên công cụ Google Search Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch SEO từ khóa Xây dựng Langding page cho từ khóa/nhóm từ khóa Tối ưu onpage/offpage Xây dựng backlink bền vững Theo dõi và đo lường tỉ lệ chuyển đổi sang lead, contact

TOP