MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hiểu biết về marketing online, chọn lựa loại hình nên sử dụng để tiếp cận với từng đối tượng khách hàng. Chịu trách nhiệm xây dựng và định hướng thương hiệu cho sản phẩm Chịu trách nhiệm việc tạo, quản lý và phát triển các hoạt động marketing trên website, microsite,

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực tiếp phụ trách địa bàn các tỉnh miền Trung hoặc Tây Bắc Căn cứ theo mục tiêu từng giai đoạn lập kế hoạch thực hiện, phân công tác chi tiêu bán hàng và giám sát thực hiện của từng Đại lý Có trách nhiệm với Kế toán thu hồi công

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm quản lý và hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Quản lý chi phí bán hàng tốt để đạt doanh số đề ra Chịu trách nhiệm an toàn về tài sản cho tất cả nhân viên, khách hàng tại cửa hàng Đảm bảo sắp xếp hợp lý về

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Điều hành các hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng Chịu trách nhiệm về doanh số, tình hình hoạt động, chất lượng dịch vụ khách hàng Quản lý nhân sự tại cửa hàng Kết hợp với phòng HCNS trong công tác tuyển dụng & đào tạo nhân viên Xây dựng, phát

TOP