DT GROUP

Giới thiệu 2

Nhập khẩu trực tiếp – Phân phối độc quyền – Giá cả cạnh tranh – Sản phẩm chất lượng là chiến lược hoạt động của DT GROUP. DT GROUP là một trong số 1000 doanh nghiệp đầu tiên được thành lập và hoạt động theo luật công ty năm 1994.