Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

DTG luôn coi nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo cho sự phát triển bền vững; do vậy, chúng tôi chú trọng xây dựng chính sách nhân sự nhằm tạo động lực khuyến khích CBNV không ngừng phát huy hết khả năng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, được tóm tắt như sau:

  • Tuyển dụng
  • Lương và phụ cấp
  • Phúc lợi và đãi ngộ
  • Đào tạo
  • Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp

Với nguyên tắc tuyển dụng công khai – đảm bảo tính công bằng – bình đẳng cho mọi ứng viên được thực hiện theo đúng quy trình tuyển dụng của DTG.

Để thu hút nhân tài, DTG không ngừng nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, bình đẳng, đề cao giá trị cá nhân để mỗi nhân viên đều có cơ hội học hỏi, phát triển và cống hiến.

Nếu bạn muốn là một phần của sự thành công của chúng tôi, hãy gửi hồ sơ đến phòng Hành chính – Nhân sự Tập đoàn Đức Trung, chúng tôi sẽ phản hồi lại sớm nhất.
Mọi thông tin vui lòng gửi về địa chỉ email: tuyendung@dtgroup.vn

Bài trước